Over Hooglied

Hooglied staat synoniem voor het Heilige Huwelijk.

Daar waar het deuterocanonieke boek Tobit handelt over de huwelijksliefde als de uitvoering van Gods scheppingswil, worden in het Hooglied het intense plezier dat men als man en vrouw aan elkaar beleeft, de seksuele opwinding en ervaring positief geduid. Hooglied gaat over die liefde, ook wel het Heilige Huwelijk genoemd.

Wanneer wij de uitspraken van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament, in 1 Korintiërs 13, bekijken in het licht van de liefdesliederen van het Oude Testament, dan is het beslist legitiem om ze in verband te brengen met de liefde tussen man en vrouw. De liefde tussen man en vrouw is een plek waar de genadegave van de liefde die God heeft geschonken, ervaren kan worden. Maar belangrijk is dat alle ervaringen van liefde ook altijd ontvankelijk maken voor de goddelijke liefde. De goddelijke liefde die het fundament is ook van de seksualiteit.

Het Heilige Huwelijk is van alle tijden en van alle plaatsen dat we verlangen naar de ware vereniging van lichaam, ziel en geest. Aan het einde van ieders zoektocht, van ieders ontwikkeling, zijn lichaam, ziel en geest geen afzonderlijke delen meer in onszelf. Als mannelijk en vrouwelijk in onszelf thuis zijn gekomen, als ze elkaar binnen in onszelf ondersteunen, volwassen zijn geworden, als onze persoonlijke delen zijn geheeld, dan kunnen we met een partner in een werkelijk heilige verbintenis leven. Dat leer je, aan, door en met elkaar. Het Heilige Huwelijk van lichaam tot lichaam, van hart tot hart, van ziel tot ziel en ten slotte van God in ons en om ons. In het Heilige Huwelijk laat je je dragen door de stroom van het leven, is je hart open, beleef je de seksualiteit ten volle en weet je van het immanente (binnenwereldlijke, dat God binnen onze wereld besloten blijft) en het transcendente (boven- of buitenwereldlijke, dat God boven de ons voorhanden wereld uitstijgt).

Veel in en om ons heen draagt daaraan bij. Ontwikkelingshulpmiddelen als coaching en therapieën, spiritualiteit en religie, maar ook onze sociale interacties en verdiepende strategieën als bijvoorbeeld cursussen die je helpen om je levensenergie en seksuele energie in je lichaam te ontdekken en daarmee om te leren gaan.

Over Hooglied

Hooglied staat synoniem voor het Heilige Huwelijk.

Waar het deuterocanonieke boek Tobit handelt over de huwelijksliefde als de uitvoering van Gods scheppingswil, worden in het Hooglied het intense plezier dat men als man en vrouw aan elkaar beleeft, de seksuele opwinding en ervaring positief geduid. Hooglied gaat over die liefde, ook wel het Heilige Huwelijk genoemd.

Wanneer wij de uitspraken van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament, in 1 Korintiërs 13, bekijken in het licht van de liefdesliederen van het Oude Testament, dan is het beslist legitiem om ze in verband te brengen met de liefde tussen man en vrouw. De liefde tussen man en vrouw is een plek waar de genadegave van de liefde die God heeft geschonken, ervaren kan worden. Maar belangrijk is dat alle ervaringen van liefde ook altijd ontvankelijk maken voor de goddelijke liefde. De goddelijke liefde die het fundament is ook van de seksualiteit.

Het Heilige Huwelijk is van alle tijden en van alle plaatsen dat we verlangen naar de ware vereniging van lichaam, ziel en geest. Aan het einde van ieders zoektocht, van ieders ontwikkeling, zijn lichaam, ziel en geest geen afzonderlijke delen meer in onszelf. Als mannelijk en vrouwelijk in onszelf thuis zijn gekomen, als ze elkaar binnen in onszelf ondersteunen, volwassen zijn geworden, als onze persoonlijke delen zijn geheeld, dan kunnen we met een partner in een werkelijk heilige verbintenis leven. Dat leer je, zoals je hebt kunnen lezen in dit boek, aan, door en met elkaar. Het Heilige Huwelijk van lichaam tot lichaam, van hart tot hart, van ziel tot ziel en ten slotte van God in ons en om ons. In het Heilige Huwelijk laat je je dragen door de stroom van het leven, is je hart open, beleef je de seksualiteit ten volle en weet je van het immanente (binnenwereldlijke, dat God binnen onze wereld besloten blijft) en het transcendente (boven- of buitenwereldlijke, dat God boven de ons voorhanden wereld uitstijgt).

Veel in en om ons heen draagt daaraan bij. Ontwikkelingshulpmiddelen als coaching en therapieën, spiritualiteit en religie, maar ook onze sociale interacties en verdiepende strategieën als bijvoorbeeld cursussen die je helpen om je levensenergie en seksuele energie in je lichaam te ontdekken en daarmee om te leren gaan.